Original Rietveld House in Netherlands with garden and trees. Redesign and refurbished architect Maurice van Bakel
Original Rietveld House in Netherlands with garden and trees. Redesign and refurbished architect Maurice van Bakel
Original Rietveld House in Netherlands with garden and trees. Redesign and refurbished architect Maurice van Bakel
Haute Design garden with steel port and glass
Garden of original rietveld house refurbished by architect Maurice van Bakel
Special tree shape in garden of original Rietveld House refurbished by architect Maurice van Bakel
Hallway in original Rietveld House refurbished by architect Maurice van Bakel
patio and glass hallway in Rietveld House with marmoleum floors
glass hallway in Rietveld House with marmoleum floors
glass hallway in Rietveld House with marmoleum floors
Patio in Rietveld house with yellow doors and glass windows
hallway and bathroom in Rietveld house with blue mosaic tiles
hallway and bathroom in Rietveld house with blue mosaic tiles
Bathroom and shower with light blue tiles in original Rietveld house redesigned by architect Maurice van Bakel
Bathroom and shower with light blue tiles in original Rietveld house redesigned by architect Maurice van Bakel
Bathroom and shower with light blue tiles and mirrors in original Rietveld house redesigned by architect Maurice van Bakel
room in rietveld house with original details
refurbished hall way in original rietveld house by architect Maurice van Bakel
Rietveld table designed by architect Maurice van bakel in refurbished and redesigned Rietveld house
Rietveld table designed by architect Maurice van bakel in refurbished and redesigned Rietveld house
Original Rietveld house living room refurbished and updated by architect Maurice van Bakel
Fireplace and open doors to garden in original Rietveld House refurbished by architect Maurice van Bakel
Fireplace and open doors to garden in original Rietveld House refurbished by architect Maurice van Bakel
Lokatie
Laren
Klant
Privé
Oppervlakte
472 m2
Jaar
2016

Rietveld huis

Gelegen op een ruim bosperceel, met een fraaie aangrenzende tuin, ligt een van de mooiste maar ook de laatste ontworpen en gerealiseerde woonvilla van de (wereld) beroemde architect Gerrit Rietveld. De hoofdwoning kenmerkt zich door een ruimtelijk plan, gebaseerd op een strak maatraster en bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende leef- en verblijfsruimtes rondom een open patio. Door de toepassing van veel glas is er overal contact met de bosrijke omgeving en is er toetredend daglicht. Maurice van Bakel kreeg voor deze opdracht het vertrouwen om deze woonvilla (in bouwkundig slechte staat), geheel opnieuw in te richten naar de wensen van de nieuwe bewoners. Hij koos ervoor om de hoofdopzet van de woning en bijgebouwen grotendeels intact te laten maar deze wel door een nieuwe inrichting en de selectie van bijzondere materialen, aan te passen naar de eisen en het comfort van deze tijd. De bestaande wengé houten vloeren zijn hierbij behouden gebleven, terwijl de oude versleten marmoleum vloeren nu zijn vervangen door fraaie naadloze, deels vrolijk gekleurde vloeren en vlakken. Een gedeelte van de bijgebouwen is opnieuw ingericht zodat er een ruimte is ontstaan voor expositie, uitvoeringen en culturele activiteiten. Aansluitend bij deze ruimte, ontwierp hij ook een nieuw buitenplein (met een mobiele zon protectie van losse doeken) welke de binnen- en buitenruimte op een boeiende manier met elkaar verbindt. Ook ontwierp Maurice van Bakel verschillende nieuwe en deels geïntegreerde meubels en een bijzonder lichtsysteem, welke een dialoog aangaan met zijn omgeving. Alle nieuwe ontwerpen zijn te herkennen als interventies van ‘weelde van de eenvoud’, in respect met de stijl en gedachtegoed van Rietveld.

Rietveld house

Located on a spacious forest plot, with a beautiful adjoining garden, is one of the most beautiful, but also the last designed and built residential villa by the (world) famous architect Gerrit Rietveld. The main house is characterized by a spatial plan, based on a strict grid and consists of a succession of different living and living areas around an open patio. Due to the use of a lot of glass, there is contact with the wooded environment everywhere and there is daylight access everywhere. Maurice van Bakel was given the confidence for this assignment to completely redesign this residential villa (in poor architectural condition) to the wishes of the new residents. He chose to leave the main layout of the house and outbuildings largely intact, but to adapt them to the requirements and comfort of our time by means of a new furnishing and the selection of special materials. The existing wenge wooden floors have been retained, while the old worn marmoleum floors have now been replaced by beautiful seamless, partly cheerfully colored floors and surfaces. Some of the outbuildings have been redesigned to create a space for exhibitions, performances and cultural activities. In line with this space, he also designed a new outdoor square (with a mobile sun protection made of loose cloths) which connects the indoor and outdoor space in a fascinating way. Maurice van Bakel also designed various new and partly integrated furniture and a special lighting system, which enter into a dialogue with its environment. All new designs can be recognized as interventions of ‘luxury of simplicity’, in respect of Rietveld’s style and ideas.